9a.jpg

 

"Človek nemôže na človeka

pôsobiť ničím iným,

ako svojou osobnosťou..."

 

Johann Wolfgang von Goethe