ZAMESTNANCI ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU
 
Vedenie školského internátu


Riaditeľka: Ing. Katarína Vričanová

Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Daniela Sokolovičová

Vedúca ekonomického úseku: Ing. Katarína Kulfanová

Vedúca školskej jedálne: Paula Grendelová

Hospodárka: Andrea Gútová

Ekonomický úsek

Finančná účtovníčka: Iveta Glaichová

Mzdová účtovníčka: Oľga Lietavová


PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

I. VS Mgr. Soňa Smiešna
IV. VS Ing. Daniela Sokolovičová
VI. VS Ing. Peter Šimun
IX. VS Mgr. Soňa Jackuliaková
X. VS Mgr. Jana Csóková