ZAMESTNANCI ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU
 
Vedenie školského internátu


Riaditeľka: Ing. Katarína Vričanová

Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Jana Csóková

Vedúca ekonomického úseku: Ing. Katarína Kulfanová

Vedúca školskej jedálne: Paula Grendelová

Hospodárka: Andrea Gútová

Sekretárka: Marcela Gaberová

Ekonomický úsek

Finančná účtovníčka: Iveta Glaichová

Mzdová účtovníčka: Oľga Lietavová


PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

I. VS Mgr. Soňa Smiešna
IV. VS Ing. Daniela Sokolovičová
V. VS Mgr. Anna Benková
VI. VS Ing. Peter Šimun
VIII. VS Mgr. Jana Csóková
IX. VS Mgr. Soňa Jackuliaková
X. VS Mgr. Margita Matulová