Stravovanie je poskytované vo vlastnej školskej jedálni s kuchyňou priamo v budove školského internátu.