Faktúry a zmluvy od 1.novembra 2011 sú zverejnené v
Centrálnom registry zmlúv, objednávok a faktúr BBSK

CENTRÁLY REGISTER ZMLÚV, OBJEDÁVOK A FAKTÚR BBSK