Záznam zo zadávania ZsNH Čerstvé mäso a mäsové výrobky 2019

Čestné vyhlásenie podla § 32 ods.1 pism.f_ čerstvé mäso

Návrh na plnenie kritéria Čerstvé mäso a mäsové výrobky 2019

Rámcová dohoda Čerstvé mäso a mäsové výrobky 2019

Výzva na predkladanie ponúk - Čerstvé mäso a mäsové výrobky

Záznam zo zadávania ZsNH Hrubé potraviny

Záznam zo zadávania ZsNH konzervované ovocie, zelenina

Záznam zo zadávania ZsNH Pekárenské výrobky

Záznam zo zadávania ZsNH Mrazené hydinové mäso

Výzva hrubé potraviny

Výzva Mrazené hydinové mäso, ryby a zelenina

Výzva pekárenské výrobky

Výzva, čest.vyhl., návrh na pln. krit., rámc.dohoda konzerv.

Záznam zo zadávania ZsNH Čerstvé ovocie a zelenina

Výzva na predkladanie ponúk - zelenina a ovocie

Návrh na plnenie kritéria - zelenina a ovocie

Rámcová dohoda zelenina a ovocie - návrh

Priloha c.1 -Cestne vyhlasenie podla § 32 ods.1 pism.f)

 Plán verejného obstarávania na rok 2019

Záznam zo zadávania Z s NH - mliečne výrobky

Výzva na predkladanie ponúk-mliečne výrobky

Rámcová dohoda

Plán verejného obstarávania na rok 2018

Plán verejného obstarávania na rok 2017

Plán verejného obstarávania na rok 2016 ŠI

Plán verejného obstarávania na rok 2015

Záznam z prieskumu trhu - pranie prádla 2015

Záznam z prieskumu trhu - čerstvé vajcia L - A+

Záznam z prieskumu trhu - sirupy, džúsy, šťavy

Záznam z prieskumu trhu - oleje a tuky

Záznam z prieskumu trhu - mrazené polotovary

Záznam z prieskumu trhu na objednávací box

Záznam z prieskumu trhu- maliarske práce 2014

Záznam z prieskumu trhu na dodávkučistiacich prostriedkov do konvektomatu a umývačky riadu

Záznam z prieskumu trhu - tonery

Výzva na predloženie ponuky (jednoduchá zákazka):
Dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov,
pomocného čistiaceho materiálu a hygienických potrieb

Výzva na predloženie ponuky (jednoduchá zákazka): Tonery

Záznam z prieskumu trhu čistiace prostriedky

Plán verejného obstarávania na rok 2014

Záznam z prieskumu trhu kancelárske potreby

Výzva na predloženie ponuky (jednoduchá zákazka):
Dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov,
pomocného čistiaceho materiálu a hygienických potrieb

Výzva na predloženie ponuky (jednoduchá zákazka) : Kancelárske potreby

 

Výzvy na predloženie cenovej ponuky (do roku 2013)