Plán verejného obstarávania na rok 2019

Záznam zo zadávania Z s NH - mliečne výrobky

Výzva na predkladanie ponúk-mliečne výrobky

Rámcová dohoda

Plán verejného obstarávania na rok 2018

Plán verejného obstarávania na rok 2017

Plán verejného obstarávania na rok 2016 ŠI

Plán verejného obstarávania na rok 2015

Záznam z prieskumu trhu - pranie prádla 2015

Záznam z prieskumu trhu - čerstvé vajcia L - A+

Záznam z prieskumu trhu - sirupy, džúsy, šťavy

Záznam z prieskumu trhu - oleje a tuky

Záznam z prieskumu trhu - mrazené polotovary

Záznam z prieskumu trhu na objednávací box

Záznam z prieskumu trhu- maliarske práce 2014

Záznam z prieskumu trhu na dodávkučistiacich prostriedkov do konvektomatu a umývačky riadu

Záznam z prieskumu trhu - tonery

Výzva na predloženie ponuky (jednoduchá zákazka):
Dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov,
pomocného čistiaceho materiálu a hygienických potrieb

Výzva na predloženie ponuky (jednoduchá zákazka): Tonery

Záznam z prieskumu trhu čistiace prostriedky

Plán verejného obstarávania na rok 2014

Záznam z prieskumu trhu kancelárske potreby

Výzva na predloženie ponuky (jednoduchá zákazka):
Dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov,
pomocného čistiaceho materiálu a hygienických potrieb

Výzva na predloženie ponuky (jednoduchá zákazka) : Kancelárske potreby

 

Výzvy na predloženie cenovej ponuky (do roku 2013)