Vo Zvolene 30. 9. 2011

 

 

 

Zákazky s nízkou hodnotou s celkovou cenou vyššou ako 1000,- EUR

 

 

 

 

 

 

Identifikácia úspešného uchádzača               Predmet zákazky            Hodnota zákazky vrátane DPH

 

 

 

1. Nabimex s.r.o., Borovianska cesta

    2488/37, 960 01 Zvolen                             Nábytok do izieb žiakov         6 775,94 EUR

 

2. Banchem, s.r.o., Zvolenská cesta              Dezinfekčné a čistiace           2 109,78 EUR

    11, 974 11  Banská Bystrica                      prostriedky,pomocný

                                                                       čistiaci materiál a hygienic-

                                                                       ké potreby

3. Vladimír Chaban, 29 augusta 17,              Maľovanie priestorov             5 719,33 EUR

    974 01 Banská Bystrica                             Školského internátu Zvolen

 

4. Ján Olej, 976 11 Selce 92                          Natieranie kovových               1 506,57 EUR

                                                                       Skriniek

5. Fax&Copy, Nám SNP 82/18                      Tonery                                    1 089,60 EUR

    960 01 Zvolen

 

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Katarína Fričová

                                                                       riaditeľka Školského internátu Zvolen