Vo Zvolene 30. 9. 2012

 

 

 

 

 

 

 

Zákazky s nízkou hodnotou s celkovou cenou vyššou ako 1000,- EUR

 

 

 

 

 

 

 

Identifikácia úspešného uchádzača               Predmet zákazky                    Hodnota zákazky s DPH

 

 

Juraj Šantavý, MONTÁŽ – ELEKTRO           Oprava elektroinštalácie                    3 436,86 EUR

Prúdová 5, Lužianky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Katarína Fričová

                                                                       riaditeľka Školského internátu Zvolen