Vo Zvolene 30. 6. 2011

 

 

 

 

Zákazky s nízkou hodnotou s celkovou cenou vyššou ako 1000,- EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikácia úspešného uchádzača               Predmet zákazky            Hodnota zákazky vrátane DPH

 

 

1. Štefan Zorský, Vyšovec 47

    976 11 Selce                                              Oprava povrchov                    5 979,11 EUR

2.Tomáš Veróny OaS, I.Krasku 8                  Pranie vankúšov,                    1 339,10 EUR

     963 01 Krupina                                         prehozov a diek

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Katarína Fričová

                                                                       riaditeľka Školského internátu Zvolen