Vo Zvolene 29. 12. 2011

 

 

 

 

Zákazky s nízkou hodnotou s celkovou cenou vyššou ako 1000,- EUR

 

 

 

 

 

 

Identifikácia úspešného uchádzača               Predmet zákazky            Hodnota zákazky vrátane DPH

 

1. Vladimír Chaban, 29 augusta 17,              Maľovanie priestorov             1 598,19 EUR

    974 01 Banská Bystrica                             Školského internátu

 

2. Štefan Zorský, Vyšovec 65/47                   Oprava odvodňovacieho     10 484,76 EUR

    976 11 Selce                                              systému

 

3. Nabimex s.r.o.,Borovianska 2488              Stoličky do školskej                8 073,96 EUR

    960 01 Zvolen                                            jedálne

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Katarína Fričová

                                                                                   riaditeľka Školského internátu Zvolen