Vo Zvolene 28. 12. 2012

 

 

 

 

 

Zákazky s nízkou hodnotou s celkovou cenou vyššou ako 1000,- EUR

 

 

 

 

 

Identifikácia úspešného uchádzača               Predmet zákazky                    Hodnota zákazky s DPH

 

 

INMEDIA spol. s r.o., Nám. SNP 11              Dodávka sirupov, džúsov,      1 193,86 €

960 01 Zvolen                                                štiav

INMEDIA spol. s r.o., Nám. SNP 11              Konzervované ovocie,            4 187,41 €

960 01 Zvolen                                                zelenina, marmelády,

                                                                       džemy, med

 

INMEDIA spol. s r.o., Nám. SNP 11              Oleje a tuky                            3 324,36 €

960 01 Zvolen

Chovanec Miroslav, Horná 145

962 25 Zvolenská Slatina                              Čerstvé vajcia                         1 464,50 €

TEZAB, Námestie Ľ. Fullu 6                          Odborná prehliadka a rev.

010 08 Žilina                                                  tlakových a plynových zar.     1 378,08 €

INMEDIA spol. s r.o., Nám. SNP 11              Múka, ryža, cereálie,              6 945,29 €

960 01 Zvolen                                                cestoviny, čaj, vývary

RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1                 Umývací stroj na sklo             1 480,80 €

915 01 Nové Mesto n. Váhom

 

 

 

                                                                                   Mgr. Katarína Fričová

                                                                       riaditeľka Školského internátu Zvolen