Vo Zvolene 30. 3. 2012

 

 

 

 

 

 

 

Zákazky s nízkou hodnotou s celkovou cenou vyššou ako 1000,- EUR

 

 

 

 

Identifikácia úspešného uchádzača               Predmet zákazky            Hodnota zákazky vrátane DPH

 

 

1. Tomáš Veróny OaS                                   Pranie prádla, čistenie            3 286,79 EUR

    Ivana Krasku 8                                           diek, prehozov,

    963 01 Krupina                                          vankúšov a paplónov

 

2. Chovanec Miroslav                                    Dodávka čerstvých vajec       1 272,80 EUR

    Slatinské Lazy

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Katarína Fričová

                                                                       riaditeľka Školského internátu Zvolen